Το κέντρο μας προσφέρει εξειδικευμένη αντιμετώπιση της σκολίωσης εφαρμόζοντας μια από τις αποτελεσματικές μεθόδους συντηρητικής αντιμετώπισης της, την μέθοδο Schroth. Η μέθοδος αύτη ιδρύθηκε το 1921 από την Katharina Schroth στη Γερμάνια όπου εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αναγνωρισμένες μεθόδους για την θεραπεία της σκολίωσης. Η θεραπεία μέσω της μεθόδου Schroth μπορεί να εφαρμοστεί ατομικά και σε ομάδες, ο θεραπευτής σύμφωνα με τον τύπο της σκολιωτικής καμπύλης, δομεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων και τεχνικών με τα χεριά με σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και σταθεροποίησης της εξέλιξης της σκολίωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κηδεμόνα και το πιο σημαντικό, η  πρόληψη από τη χειρουργική επέμβαση.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκπαιδεύει τους ασθενείς να εκτελούν πρόγραμμα άσκησης κατ’ οίκον και να επιτυγχάνουν μεταβολές στην καθημερινή ζωή. Η ένταση του προγράμματος θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ξεχωριστά στην ικανότητα άσκησης των ασθενών και στον εγγενή κίνδυνο εξέλιξης. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης είναι υποχρεωτικές σε περίπτωση δομικών λειτουργικών περιορισμών. Η ενθάρρυνση  των ασθενών να ακολουθούν με συνέπεια το πρόγραμμα άσκησης  επιτυγχάνει τις μακροπρόθεσμες μεταβολές της στάσης. Η θεραπεία της σκολίωσης επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ευθυγράμμισης της στάσης, τον στατικό και δυναμικό έλεγχο του κορμού. Στόχοι της θεραπείας είναι η επιβράδυνση ή ακόμα και η μείωση της εξέλιξης προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση κηδεμόνα και η χειρουργική αποκατάσταση.

Σκολίωση: μέθοδος Schroth