Αποκατάσταση - Θεραπεία ασθενών με Νευρολογικές/ Αναπνευστικές Παθήσεις

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορουν να σας βοηθήσουν στην αποκατάσταση νευρολογικών (parkinson, ημιπληγία, σκλήρυνση κατα πλάκας κτλ.) και αναπνευστικών παθήσεων (Χρονια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια, Βρογχεκτασίες, Μετεγχειριτική Αποκατάσταση κτλ) που χρήζουν φυσικοθεραπείας.

Αποκατάσταση - Θεραπεία ασθενών με Νευρολογικές/ Αναπνευστικές Παθήσεις
Εικόνες