Ηλεκτροθεραπεία - Φυσικά μέσα

Παραδοσιακά κατά τη φυσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται μια σειρά από φυσικά μέσα που στοχεύουν στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων (πόνος, πρήξιμο, αδυναμία, μουδιάσματα κτλ). Η εφαρμογή γίνεται  πάντα συνδυαστικά με τις υπόλοιπες τεχνικές αποκατάστασης ώστε να οδηγήσουν στην εξάλειψη των συμπτωμάτων και στη ταχύτερη επάνοδο του/της ασθενή/-ούς. Οι φυσικοθεραπευτές/τριές μας με γνώμονα την κλινική τους εμπειρία, τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου διαθέτουν προς εφαρμογή μια πληθώρα παθητικών μέσων θεραπείας όπως: ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχοι, shockwave therapy (θεραπεία κρουστικών κυμάτων), βιοανατροφοδότηση (biofeedback), laser κτλ.

Ηλεκτροθεραπεία - Φυσικά μέσα