Ηλεκτροθεραπεία - Φυσικά Μέσα

Στην Φυσικοθεραπεία παραδοσιακά χρησιμοποιούνται μια σειρά από παθητικά μέσα με σκοπό την καταπολέμηση των συμπτωμάτων ενός προβλήματος (πόνος, πρήξιμο, αδυναμία, μουδιάσματα κτλ). Αυτο γίνεται  πάντα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες τεχνικές αποκατάστασης ώστε να οδηγήσουν στην εξάλειψη των συμπτωμάτων και ταχύτερη επάνοδο του ασθενή. Οι φυσικοθεραπευτές μας πάντα με γνώμονα τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή αλλά και την κλινική μας εμπειρία διαθέτουν προς εφαρμογή τα ανάλογα παθητικά μέσα θεραπείας όπως Ηλεκτροθεραπεία, Υπέρηχοι, Shockwave Therapy (Θεραπεία Κρουστικών Κυμάτων), Βιοανατροφοδότηση (Biofeedback), Laser κτλ.

Ηλεκτροθεραπεία - Φυσικά Μέσα
Εικόνες