Ποια είναι η σωστή συχνότητα των θεραπειών;

Η συχνότητα των θεραπειών δεν εξαρτάται μόνο από την πάθηση αλλά και από τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Με σύμμαχο την εμπειρία και τις κλινικές οδηγίες για την φυσικοθεραπεία, προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα με την μικρότερη αναγκαία συχνότητα προς όφελος του ασθενή.

Ποια είναι η σωστή συχνότητα των θεραπειών;