Τενοντοπάθεια - Τενοντίτιδα Ώμου

Ο πόνος στον ώμο αποτελεί ένα από τα πιο συχνά μυοσκελετικά προβλήματα καθώς έρευνες αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον ο ένας στους δύο ανθρώπους έχει βιώσει πόνο στην περιοχή μία ή περισσότερες φορές. Η τενοντοπάθεια του ώμου ή τενοντίτιδα και σύνδρομο στροφικού πετάλου (κυρίως υπερακανθίου), εμφανίζεται ως η πιο επικρατής αιτία. Μεταξύ των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται σε μια τενοντοπάθεια στον ώμο είναι, πόνος κατά την κίνηση, αδυναμία, νυχτερινός πόνος και μερικές φορές ακόμη και μείωση εύρους τροχιάς.

Η τενοντοπάθεια στον ώμο συνήθως εμφανίζεται μετά από συστηματική υπέρχρηση – κόπωση σε αθλητές ή σε άτομα που δεν αθλούνταν τακτικά και ξαφνικά αύξησαν τις αθλητικές τους δραστηριότητες , με κινήσεις που λαμβάνουν χώρα από το επίπεδο της κεφαλής και άνω. Απότομες και εκρηκτικές κινήσεις σε ακραίες θέσεις για τον ώμο, όπως η ρίψη, για μεγάλο χρονικό διάστημα τείνουν να προκαλέσουν αντίδραση στους τένοντες. Σε άλλες πολύ συχνές περιπτώσεις μια τενοντοπάθεια μπορεί να εγκατασταθεί εξαιτίας της κακής διαχείρισης του φορτίου. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε σε ανθρώπους που διέκοψαν τις δραστηριότητες που τους προκάλεσαν τον πόνο μέχρι τα συμπτώματα να μειωθούν η να εξαφανιστούν. Κατά την επιστροφή τους στις δραστηριότητες αυτές δίχως κανενα πρόγραμμα ανακούφισης και σταδιακής φόρτισης των τενόντων παρατηρείται επανεμφάνιση των συμπτωμάτων εγκαθιστώντας μια χρόνια τενοντοπάθεια. Άλλες αιτίες τενοντοπάθειας είναι η ρήξη τενόντων είτε από άμεση πλήξη ή άλλον σοβαρό τραυματισμό και η αύξηση της ηλικίας.  

Θεραπευτικά, στο χρονικό σημείο της αντίδρασης των τενόντων και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων, καλούμαστε να ανακουφίσουμε την περιοχή με την χρήση φυσιοθεραπευτικών αναλγητικών μέσων σε συνδυασμό με αποφόρτιση που επιτυγχάνεται από ξεκούραση και αποφυγή επώδυνων δραστηριοτήτων. Στην συνέχεια όσο τα επίπεδα πόνου υποχωρούν ξεκινά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σταδιακής φόρτισης του μυοτενόντιου συνόλου σε συνάρτηση με τον πόνο και την λειτουργικότητα του εκάστοτε ασθενή για την ομαλή επανένταξη του ατόμου στην φυσική του δραστηριότητα. Σύγχρονες μελέτες αναδεικνύουν τον ρόλο του βέλτιστου φορτίου στον τένοντα όχι μόνο στην θωράκιση του ως πρόληψη νέου ή επαναλαμβανόμενου τραυματισμού αλλά και στην ταυτόχρονη μείωση των επώδυνων συμπτωμάτων. Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει κλινική αξιολόγηση με σκοπό την κατηγοριοποίηση της τενοντοπάθειας, αναχαιτιστικές ασκήσεις ανακούφισης, ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις νευρομυικής συναρμογής και τέλος sport’s specific δραστηριότητες. 

Στο Physio-Kifisia διαθέτουμε όλο τον σύγχρονο φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό ανακούφισης των συμπτωμάτων σας, όπως κρουστικό υπέρηχο (shockwave therapy) και διαμαγνητική αντλία (diamagnetic pump) καθώς και το πλέον ενημερωμένο και καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό για την δόμηση του προγράμματος αποκατάστασής σας.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία :

Lewis J, McCreesh K, Roy JS, Ginn K. Rotator Cuff Tendinopathy: Navigating the Diagnosis-Management Conundrum. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2015;45(11):923-37.

Lewis JS. Rotator Cuff Tendinopathy/Subacromial Impingement Syndrome: Is it Time for a New Method of Assessment? Br J Sports Med 2009;43(4):259-64

Littlewood C Ashton J, Mawson S, May S, Walters S. A mixed methods study to evaluate the clinical and cost-effectiveness of a self-managed exercise programme versus usual physiotherapy for chronic rotator cuff disorders: protocol for the SELF study. BMC Musculoskeletal Disorders.2012.13: 62. doi: 10.1186/1471-2474-13-62

Littlewood C, Ashton J, Chance-Larsen K, May S, Sturrock B. Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy. 2012;98:101–9. doi: 10.1016/j.physio.2011.08.002.

Andres BM, Murrell GA. Treatment of tendinopathy: what works, what does not, and what is on the horizon. Clin Orthop Relat Res. 2008;466:1539–54. doi: 10.1007/s11999-008-0260-1.

Cook JL, Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. Br J Sports Med. 2009;43:409–16. doi: 10.1136/bjsm.2008.051193.

Τενοντοπάθεια - Τενοντίτιδα Ώμου
Εικόνες