Η Αφροδίτη Διώχνου αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής το 2019. Έκανε την εξάμηνη πρακτική της άσκηση  στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παράλληλα με τις σπουδές εργάστηκε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και σε αθλητικά σωματεία. Το 2018 ξεκίνησε  το πρόγραμμα δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο βελονισμό, στο οποίο αποφοίτησε . Εχει ολοκληρώσει τη μετεκπαιδευτική εκπαίδευση της στην εξειδικευμένη μυοσκελετική φυσιοθεραπεία  (Orthopedic Manual Therapist) Hellenic OMT Diploma.  Είναι επίσης εξειδιεκυμένη στην αντιμετώπιση της σκολίωσης με την χρήση της μεθόδου Schroth και αποτελεί σημαντικό μέλος του Physio Kifisia.

Αφροδίτη Διώχνου