Έξω Επικονδυλίτιδα ή 'Ο αγκώνας των τενιστών' (Tennis Elbow)

Πάθηση: 

Τι είναι η Έξω Επικονδυλίτιδα ή 'Ο αγκώνας των τενιστών' (Tennis Elbow) ?

Προέρχεται απο μια κάκωση στους τέντοντες του χεριού που ξεκινούν απο τον αγκώνα. Οι τένοντες αρχικά να μπαίνουν σε μια διεργασία φλεγμονής στο σημείο που συνδέονται (προσφύονται) στο οστό (η περιοχή που προεξέχει στην έξω επιφάνεια του αγκώνα). Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν στρίψιμο του χεριού, σφίξιμο της γροθιάς, κράτημα αντικειμένων μπορούν να προκαλούν αυτούς τους τένοντες να τραυματίζονται. Η αρχή του προβλήματος μπορεί να γίνει είτε από έναν τραυματισμό π.χ. σηκωμα ενός βαριού αντικειμένου είτε απο επαναλαμβανόμενη χρήση μικρότερων φορτίων. Πολύ συχνά, άτομα που παίζουν τένις είτε λόγω απότομης φόρτισης ή/και κακης τεχνικής εμφανίζουν το συγκεριμένο πρόβλημα και έτσι προήλθε η ονομασία Τennis elbow.

Ποια είναι τα συμπτώματα?

Είναι ποικίλα, μπορούν απλά να προκαλούν ήπιες ενοχλήσεις όταν κινείται το χέρι μέχρι και να δίνουν ισχυρούς συνεχείς πόνου ακόμη και κατά την νύχτα. Μουδιάσματα και κάψιμο μπορούν επίσης να συνοδεύουν την εμπλοκή του κερκιδικού νεύρου που περνά πολύ κοντά. Η επιφάνεια του οστού στην έξω πλευρά του αγκώνα είναι σχεδόν πάντα πολύ ευερέθιστη και ενίοτε τα συμπτώματα μπορούν να εκτείνονται εώς το χέρι.

.

Θεραπεία: 

Αφού το πρόβλημα διαγνωσθεί από τον ειδικό Ιατρό, η άμεση αντιμετώπιση για τις πρώτες 2 εβδομάδες συνίσταται στην προστασία από κινήσεις και δραστηριότητες που προκαλούν τα συμπτώματα. Π.χ. προσαρμόστε τον τρόπο που σηκώνετε τα αντικείμενα (με τις παλάμες προς τα πάνω για να μην χρησιμοποιούνται οι προσβεβλημένοι τένοντες). Η διαχείρηση των συμτωμάτων και της φλεγμονής με χρήση φαρμάκων θα πρέπει να καθοριστεί με τον ειδικό Ιατρό εάν χρειάζεται να χορηγηθούν. Εάν τα συμπτώματα δεν ξεπεραστούν σε 3-4 εβδομάδες πολλοί Ορθοπαιδικοί συστήνουν την χρήση έκχυσης κορτιζόνης.

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει αρκετά αποτελεσματικά στην διαχείρηση των συμπτωμάτων και την ταχύτερη αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του χεριού. Με τις Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές στόχος είναι η μείωση του πόνου, η βελτίωση της δύναμης και της λειτουργικότηατς του ασθενή. Με την κατάλληλη Αξιολόγηση που πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται σε μία Φυσικοθεραπευτική συνεδρία καθορίζονται ποιες τεχνικές θα είναι πιο αποτελεσματικές στον εκάστοτε ασθενή συμφωνα με την φύση, ευερεθιστότητα και σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Οι ερευνητικές προσπάθειες δείχνουν ως πιο αποτελεσματικές μεθόδους τις τεχνικές Manual Therapy, τις Ασκήσεις, την εν τω βάθει μάλλαξη, ενώ συμφωνα με την κλινική εμπειρία φυσικά μέσα και μέθοδοι για την μείωση των συμπτωμάτων έχουν την θετική αποδοχή των ασθενών.  Η φυσική ιστορία του προβλήματος διαρκεί περίπου 4-6 εβδομάδες ενώ ένα μικρό ποσοστό κακής αντιμετώπισης ίσως υποπέσει στην χρονιότητα (εως και 1 χρόνο).

Πηγή: The Chartered Society of Physiotherapy, http://www.csp.org.uk/publications