Αποκατάσταση Νευρολογικών/ Αναπνευστικών Παθήσεων

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορουν να σας βοηθήσουν στην αποκατάσταση νευρολογικών (parkinson, ημιπληγία, σκλήρυνση κατα πλάκας κτλ.) και αναπνευστικών παθήσεων (Χρονια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια, Βρογχεκτασίες, Μετεγχειριτική Αποκατάσταση κτλ) που χρήζουν φυσικοθεραπείας.