Συνεργάτες- Χαρά Κούτρη

Η Χαρά Κούτρη είναι απόφοιτη του Α-ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αθηνών το έτος 2017. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση για διάστημα 6 μηνών στο δημόσιο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια στην Αθήνα (2015-2018). Από το 2018 έως σήμερα εργάζεται στο φυσικοθεραπευτήριο Physio-Kifisia, με βασικό τομέα ενασχόλησης τις μυοσκελετικές και αθλητικές παθήσεις και την θεραπευτική άσκηση. Παράλληλα με τις σπουδές εξειδικεύτηκε σε πολλαπλές μεθόδους άσκησης στα πλαίσια της αποκατάστασης (TRX, Bosu, Functional Training) με κύριο τομέα ενδιαφέροντος τη μέθοδο άσκησης Pilates (matwork, reformer & props), το οποίο εξασκεί από το 2014. Το 2015 πιστοποιήθηκε στο εξειδικευμένο σεμινάριο «Clinical pilates-reformer for low back pain and scoliosis». Από το 2017 έως σήμερα πραγματοποιεί την εκπαίδευση της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Manual Therapy (Εξειδικευμένης μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας δια των χειρών) του εκπαιδευτικού φορέα Hellenic OMT Diploma, μέλος της IFOMPT.